Vellets oppgaver


Soon og Omegns Vel arbeider med saker som angår mange av Sons innbyggere og som har mer prinsipiell betydning for lokalsamfunnet. Ta gjerne kontakt hvis du har synspunkter eller andre ting på hjertet.

Om Son

Litt fra Sons historie:


Son har en lang og rik historie. For 300-400 år siden var Son allerede plassert på......


Les mer her!


Snarveier og stier

Styret i velet holder på med en oversikt over kjente snarveier og stier, og planen er å merke disse på et kart og i terrenget. 

I denne forbindelse legger vi også ut en link til Norsk friluftsliv som omhandler allemannsretten - det er forskjell på inn- og utmark, og hvor man ev. kan hevde å ha hevd:

https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/?fbclid=IwAR3BEwfdtajEd16FViJLTIc92puRYn35HNhsQNdlqKfuYevUrUbfhAHuK1E