Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.
 
Postboks 169, 1556 Son -  eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 300,- - bruk kontonummer Sparebank1 1082 30 02985

Styret for 2020:


Leder                Jon Warhuus     

 

Nesteleder         Heidi Vegel             


Sekretær           Anstein Spone               


Kasserer            Asgeir Mjelve               

 

Styremedlem     Ivar Gudmundsen       

 

Varamedlem      Ingerid Rutherford                             

         

Varamedlem      Inger Elisabeth Hanssen


Varamedlem      Klaus Owesen-Lein


              959 36 869     jon.warhuus@annakristina.no


           938 12 371     heidi@son.no


           907 80 976     anstein.j.spone@gmail.com


           911 10 120     asgeir.mjelve@hafslund.no


           480 02 659     

                               

           406 30 908     ingrid@paintandfun.no


           930 91 775     inger.hanssen@hotmail.com


           923 22 272     klausowesenlein@gmail.com