Styret

Velkommen til

Soon og omegns vel

 

Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og omegns vel.
 
Postboks 169, 1556 Son -  eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 250,- - bruk konto nummer Sparebank1 1082.30.02985

Styret for 2020:


Leder                Jon Warhuus     

 

Nesteleder         Heidi Vegel             


Sekretær           Anstein Spone               


Kasserer            Asgeir Mjelve               

 

Styremedlem     Ivar Gudmundsen       

 

Varamedlem      Ingerid Rutherford                             

         

Varamedlem      Inger Elisabeth Hanssen


Varamedlem      Klaus Owesen-Lein


              959 36 869     jon.warhuus@annakristina.no


           938 12 371     heidi@son.no


           907 80 976     anstein.j.spone@gmail.com


           911 10 120     asgeir.mjelve@hafslund.no


           480 02 659     

                               

           406 30 908     ingrid@paintandfun.no


           930 91 775     inger.hanssen@hotmail.com


           923 22 272     klausowesenlein@gmail.com


                                     

Er du interessert i lokalsamfunnet? I så fall bør du vurdere å melde deg inn i Soon og omegns vel.

Den årlige kontingenten er kr 250,-. Send e-post til post@sonvel.no.


Kontonummer Sparebank1 - 1082 30 02985 - husk avsenders navn og adresse.