Innkalling årsmøte

2023


Innkalling 2022
Protokoll fra årsmøte 28.2.2022Årsmøtepapirer 2022Valg 2022Årsberetning 2021
Arbeidsprogram

2022


Årsrapport for 2021   Vi har avholdt 8 styremøter i løpet av året.

 • Hovedsaker har vært:
 • Snarveier og stier, 3 snarveier merket som prøveprosjekt
 • Olla utbedret ved å gi økonomisk støtte på kr 5.000.-
 • Møte med Vestby Næringsforum om samarbeide
 • Ønske om støtte til lekeplass/treffsted i Sponkroken
 • Tilsvar til kommunens forslag til planprogram 2023 - 2034
 • RFF/Sverre Bergenholdt (Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser)
 • Støtte til bokprosjekt "Kapellangården"/Ivar Gudmundsen - Vestby Historielag kr 7.500,-
 • Goldfish – utbyggingen og Plan og Miljø utvalgets ignorering av Regulerings planverk i Vestby kommune. Plastbåtfabrikk sentralt i Son er ikke miljøvennlig.

 

 

 

Arbeidsprogram for 2022

 

 • Fortsette å arbeide med de fleste sakene nevnt i Årsrapporten
 • Søke samarbeid med andre frivillige for å styrke frivillige organisasjoners innflytelse i Vestby kommune, i «Frivillighetsåret 2022»
 • Løfte fram Gudmundsen-familiens klinkbygde fiskebåt «John», et maritimt kulturminne av betydelig lokal interesse. 
 • Folkemøter / Arrangementer i 2022

 

 

 

   Jon Warhuus

   Leder Soon og Omegns vel

 

   15 jan 2022

Utsendelse pr. e-post

 

 

  For å distribuere årsmøtepapirene til flest mulig

  medlemmer velger vi i år å bruke e-post.


  Vi har registrert e-postadresser til ca 60 % av

  medlemmene, dersom du som medlem ikke

  mottar noe ber vi deg benytte anledningen til

  å sende inn din e-postadresse til
post@sonvel.no


  

Valgkomiteens innstilling
til årsmøtet 2022

 


 

  * Styreleder:

 

    Jan Tore Warhuus         (gjenvalg for 1 år)

 

 

  * Styremedlemmer:

 

     Klaus Owsesen-Lein     (- ikke på valg)

     

     Johanne C. Brustad      (ny for 2 år)

     Kai Dybedahl               (ny for 2 år)

     Øyvind Breivik             (ny for 2 år)

 

   

   
     

  * Varamedlemmer:

 

    Oleg Krohn                    (gjenvalg for 1 år)

    Ragnhild Wang               (ny for 1 år)   * Revisorer:

    2 personer


 


  * Valgkomité:


    2 personer