Aktuelle saker

Velkommen til

Soon og Omegns Vel

 

Kunst og kultur
Medlemskap
Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.
 
Postboks 169, 1556 Son -  eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 300,- - bruk kontonummer


Sparebank1 1082 30 02985Er du interessert i lokalsamfunnet? Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.
 
Postboks 169, 1556 Son -  eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 300,- - bruk kontonummer Sparebank1 1082 30 02985

Er du interessert i lokalsamfunnet? I så fall bør du vurdere å melde deg inn i Soon og Omegns Vel.

Den årlige kontingenten er kr 300,-. Send e-post til post@sonvel.no.


Kontonummer Sparebank1 - 1082 30 02985 - husk avsenders navn og adresse.