Front

Velkommen til

Soon og Omegns Vel

 

                                                                     Soon og Omegns Vel Postboks 169, 1556 Son.                     

                                                                                     

                                                                                                                                                                                   

                                                                                


                                                                                       Meld deg inn

 

                          Er du interssert i lokalsamfunnet? Melde deg inn i Soon og Omegns Vel. Den årlige avgiften er kr 250.

                                                              Ta kontakt via telefon eller post@sonvel.no

                                                                  Kontonummer  Soon Sparebank  1082.30.02985

 


Meld deg inn!


Er du interssert i lokalsamfunnet? I så fall bør du vurdere å melde deg inn i Soon og Omegns Vel. Den årlige avgiften er kr 250. Send epost til adressen under, eller ta kontakt via telefon.

                                          Kontonummer  Soon Sparebank  1082.30.02985

Betaler du medlemsskapet direkte til banken, registrerer vi deg som medlem. Husk navn og adresse.