Er du interessert i lokalsamfunnet?

Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.


Soon og Omegns Vel arbeider med saker som angår mange av Sons innbyggere og som har mer prinsipiell betydning for lokalsamfunnet.


Ta gjerne kontakt hvis du har synspunkter eller andre ting på hjertet.


post@sonvel.no 
Vellets oppgaver


Om Son

Litt fra Sons historie:


Son har en lang og rik historie. For 300-400 år siden var Son allerede plassert på......


Les mer her!


Snarveier og stier

Styret i velet holder på med en oversikt over kjente snarveier og stier, og planen er å merke disse på et kart og i terrenget. 

Det er utarbeidet en liste på ca 20 kjente snarveier, denne oversikten vil bli publisert her, men i første omgang er det tre snarveier som er i fokus:

  * Skolebakken
  * Olla
  * Skolefjellet

Disse vil bli merket med spesielle skilt, som også har en QR-kode som ledes hit.
De resterende vil komme suksessivt.