styret

Velkommen til

Soon og Omegns Vel

 

                                                                     Soon og Omegns Vel Postboks 169, 1556 Son.                     

                                                                                     

                                                                                                                                                                                   

                                                                                


                                                                                       Meld deg inn

 

                          Er du interssert i lokalsamfunnet? Melde deg inn i Soon og Omegns Vel. Den årlige avgiften er kr 250.

                                                              Ta kontakt via telefon eller post@sonvel.no

                                                                  Kontonummer  Soon Sparebank  1082.30.02985

 

Soon og Omegns Vel  Styret for 2019 

 

Leder                Jon Warhuus     

 

Nesteleder         Heidi Vegel             


Sekretær           Anstein Spone               


Kasserer            Asgeir Mjelve               

 

Styremedlem     Ivar Gudmundsen       

 

Varamedlem      Ingerid Rutherford                             

         

Varamedlem      Inger Elisabeth Hanssen


Varamedlem      Klaus Owesen-Leim


              959 36 869       post@sonvel.no


           938 12 371   


           907 80 976       anstein.spon@gmail.com


           911 10 120       post@sonvel.no


           480 02 659     

                               

           406 30 908       


           930 91 775       inger.hanssen@hotmail.com


           923 22 272       klausowesenlein@gmail.com


                                     


Meld deg inn!


Er du interssert i lokalsamfunnet? I så fall bør du vurdere å melde deg inn i Soon og Omegns Vel. Den årlige avgiften er kr 250. Send epost til adressen under, eller ta kontakt via telefon.

                                          Kontonummer  Soon Sparebank  1082.30.02985

Betaler du medlemsskapet direkte til banken, registrerer vi deg som medlem. Husk navn og adresse.